فروش ویژه

تعدادی کمپرسورهوای معدنی استوک (دیزل کمپرسور) از برند های اطلس ،کیزر و کمپایر به فروش میرسد.
جهت اطلاعات بیشتر با شرکت تماس حاصل فرمایید.