شنبه تا چهارشنبه: 8:00 الی 18:00 و پنجشنبه ها از ساعت 9:00 الی 16

کمپرسور هوا

کمپرسور هوا دستگاهی است که هوای محیط را از محیط اطراف گرفته و با فشار بالاتری تخلیه می کند. این یک کاربرد از کمپرسور گاز و یک دستگاه پنوماتیک است که نیروی مکانیکی (از موتور الکتریکی، موتور دیزل یا بنزینی و غیره) را به انرژی پتانسیل ذخیره شده در هوای فشرده تبدیل می کند که کاربردهای زیادی دارد. یک کاربرد متداول فشرده سازی هوا در یک مخزن ذخیره سازی برای استفاده فوری یا بعدی است.

هنگامی که فشار تحویل به حد بالایی تنظیم شده خود می رسد، کمپرسور خاموش می شود یا هوای اضافی از طریق یک شیر فشار بیش از حد آزاد می شود. هوای فشرده تا زمان نیاز در مخزن ذخیره می شود.

انرژی فشاری که توسط هوای فشرده تامین می‌شود، می‌تواند برای کاربردهای مختلفی مانند ابزارهای پنوماتیک هنگام آزاد شدن استفاده شود. هنگامی که فشار مخزن به حد پایین خود می رسد، کمپرسور هوا دوباره روشن می شود و دوباره به مخزن فشار وارد می کند. کمپرسور با پمپ متفاوت است زیرا روی گاز کار می کند در حالی که پمپ ها روی مایع کار می کنند.

اصفهان-خیابان شهید چمران
شنبه - پنجشنبه: 7:00-18:00
09133716076
Parna.Sanat@Gmail.com

گواهینامه های دریافت شده

RC:CQ98042723
RC:CQ94042723
RC:CQ72042723
RC:CQ48042723
RC:CQ91042723
CQC