گاز ژنراتور MTU

امکان سنجی ،برآورد مالی ،طرح توجیهی ،طراحی و اجرای پروژه های تولید پراکنده

و

CHP

با گاز ژنراتور های کاترپیلار CATو MTU در سراسر کشور 

برای اطلاعات بیشتر با شرکت تماس حاصل فرمایید .