دیزل ژنراتور ولوو(VOLVO GEN SETS)

الکترو موتور, دیزل ژنراتور

2018

-

600 متر مربع

بارگیری پروژه بیشتر اطلاعاتی وجود ندارد