کمپرسوراسکرو ZR

کمپرسور اسکرو ZR

کمپرسور اسکرو(اسکرول)

کمپروسورهای اسکرول (مارپیچی)با محور مارپیچی در دهه ۱۹۳۰ توسعه یافت. این زمانی بود که یک کمپروسور با ظرفیت بالا و جریانی ثابت در شرایط متفاوت مورد نیاز بود. اجزای اصلی کمپروسورهای اسکرول شامل روتورهای نر و مادگی می باشد که مادامی که به طرف یکدیگر می پیچند حجم بین آنها و محفظه کاهش می یابد. این بدان معنا است که کمپرسورهای مارپیچی با ابعاد کوچک می توانند، جریان عظیمی از هوا را تولید کرد. این کمپرسورها به دو نوع روغن کاری شونده و روغن کاری نشونده تقسیم می شوند.